Sklep TMIDC

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start \ Terms and Conditions

Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny http://sklep.tmidc.pl, zakres odpowiedzialności operatora jak i użytkownika, a także inne informacje porządkowe. Przed aktywacją konta należy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności. Aktywacja konta świadczy o zapoznaniu się z treścią regulaminu i polityki prywatności i akceptacją zawartych tam warunków.
 2. Firma TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej  transakcji. Dokumentem tym jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon wystawiane są wszystkim Klientom.
 3. Firma TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogów i błędy w załączonej w Internecie dokumentacji technicznej. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży dochowanie troski o prawidłowe używanie i zastosowanie zakupionych towarów.
 4. Termin rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
 5. Użyte na stronach sklepu (http://sklep.tmidc.pl) nazwy producentów ich znaki towarowe - są chronione prawem i należą do tych producentów, na naszych stronach umieszczone są jedynie w celach informacyjnych.

Zamówienia:

 1. Użytkownik dokonujący zamówień jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Zamówienia można składać przez 24 godziny, 7 dni w tygodni i przez cały rok.
 3. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez pracownika Sklepu.
 4. Treść zamówienia można skorygować przed jego realizacją, w tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 5. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, klient faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej może przekazać obsłudze potwierdzenie dokonania zapłaty za zamówiony towar.
 6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Zapłata:

 1. Zapłata za zamówiony towar przy wysyłkowej drodze zakupu może być dokonana przelewem - przedpłatą bez względu na wysokość ceny towaru.
 2. TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 3. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ. Przeniesienie wierzytelności przysługującej TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednia zgodą TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.


Realizacja zamówienia i warunki dostawy:

 1. Realizacja zamówienia następuje poprzez wydanie Kupującemu towaru przez Sprzedającego poprzez firmę spedycyjną DPD lub Pocztę Polską. Towar zostanie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty Kupującemu na podany adres w formularzu zamówienia w dni powszednie w godzinach 9:00 - 16:00, w soboty w godzinach 8:00 - 14:00.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy poprzez firmę spedycyjną lub pocztę
  • Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon. W przypadku braku faktury lub paragonu w przesyłce, prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 3. Koszt przesyłki krajowej wynosił będzie:
  • dla przesyłek do 3 kg: 22,00 zł netto,
  • dla przesyłek od 3 do 5 kg: 24,00 zł netto,
  • dla przesyłek od 5 do 10 kg: 26,00 zł netto,
  • dla przesyłek od 10 do 20 kg: 28,00 zł netto,
  • dla przesyłek od 20 do 31,5 kg: 30,00 zł netto,
  • dla przesyłek od 31,5 do 50 kg: 39,00 zł netto.
 4. Koszt przesyłki zagranicznej będzie każdorazowo ustalany z klientem.

Reklamacje i zwroty:

 1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nazwę firmy, nr zamówienia, nr faktury VAT oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny, klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres firmy TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt lub na koszt Teknomont po wcześniejszym uzgodnieniu.
 3. Zwracany ww. trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Oznacza to, że zwracany towar musi znajdować się w opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar oraz akcesoria nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu.
 4. Do zwracanego towaru klient zobowiązany jest dołączyć kserokopię faktury lub paragon, oświadczenie o zwrocie towaru i przygotować przesyłkę zawierającą:
  • bezpiecznie zapakowany kompletny sprzedany towar (tzn. wszystkie elementy, które znajdowały się w opakowaniu  w chwili sprzedaży),
  • kserokopię faktury lub paragonu
  • oświadczenie o zwrocie towaru wraz z podaniem, adresu korespondencyjnego oraz numeru konta, na który zostanie zwrócona zapłata.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 6. W chwili odbioru klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy jest zgodna z zamówieniem.
 7. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Podstawą do dokonania zwrotu może być również dostarczenie przez naszą firmę produktów o znacząco innych parametrach, niż te opisane w naszym katalogu. Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania, odsyłamy pieniądze przekazem pocztowym lub przelewem bankowym.
 8. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć nam dokument reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu.
 9. Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 10. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (koszty przesyłki nie są zwracane) nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, poprzez wykonanie przelewu przez TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ na wskazane przez Kupującego konto.
 11. Jeśli nie są spełnione ww. warunki zwrotu, wtedy towar jest odsyłany klientowi na jego koszt kurierem. Do odsyłanego towaru dołączony jest protokół, w którym podana jest przyczyna odesłania towaru i kopia oświadczenia Klienta. W tym przypadku Klient nie może domagać się zwrotu pieniędzy za odsyłany towar.
 12. W przypadku, gdy Klient odmówi odebrania odesłanej przesyłki, wówczas przesyłka taka zostanie ponownie wysłana do klienta jedynie po wcześniejszym uregulowaniu, w formie przedpłaty na konto TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ, poniesionych przez TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ kosztów przesyłki.
 13. Towary, które pozostają nieodebrane przez klientów, a będące ich  własnością, dłużej niż 12 miesięcy będą poddawane utylizacji na koszt firmy TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ.
 14. Przesyłki wysłane do TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ za pobraniem nie są odbierane.
 15. Odpowiedzialność firmy TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia.

Ochrona danych:

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i  przetwarzanie przez firmę TEKNOMONT MAŁGORZATA KIEŚ danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO)
 2. Proszę o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. 
VirtueMart
Your Cart is currently empty.
Shipping costs

DPD Polska (Product Price (Net))
Przesyłka do 3 kg - 22,00 zł
Przesyłka od 3 do 5 kg - 25,00 zł
Przesyłka od 5 do 10 kg - 19,00 zł
Przesyłka od 10 do 20 kg - 22,10 zł
Przesyłka od 20 do 31,5 kg - 25,35 zł
Przesyłka od 31,5 do 50 kg - 39,00 zł
Poczta Polska (Product Price (Net))
List polecony, priorytetowy do 0,5 kg - 8,00 zł
Paczka do 2kg - 12,50 zł
Paczka od 2 do 5kg - 14,50 zł